5 Minutes avec César NGADI 11/5/19 : FAYULU asenga bakanga MUZITO bobosani ? Distraction toboyi

5 Minutes avec César NGADI 11/5/19 : FAYULU asenga bakanga MUZITO bobosani ? Distraction toboyi

5 Minutes avec César NGADI 11/5/19 : FAYULU asenga bakanga MUZITO bobosani ? Distraction toboyi
NO COMMENT SUIVEZ...par Congo Number 1 TV

Facebook CN1 news