URGENT: LA COALITION LAMUKA BA LOBI, RDC EZA DIRIGÉE NA 3 PRÉSIDENTS: KABILA, FATSHI NA FAYULU.

URGENT: LA COALITION LAMUKA BA LOBI, RDC EZA DIRIGÉE NA 3 PRÉSIDENTS: KABILA, FATSHI NA FAYULU.

URGENT: LA COALITION LAMUKA BA LOBI, RDC EZA DIRIGÉE NA 3 PRÉSIDENTS: KABILA, FATSHI NA FAYULU.
NO COMMENT SUIVEZ...par Congo Number 1 TV

Facebook CN1 news